Xử lý nước rỉ rác hiện nay

Việt Nam hiện nay có khoảng 755 đô thị, tốc độ gia tăng dân số và quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Vấn đề đặt ra là môi trường sống đang bị suy giảm do không kiểm soát được các nguồn chất thải phát sinh. Xử lý rác thải đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng, đặc biệt là rác thải rắn sinh hoạt. Trong khi đó việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị chủ yếu là chôn lấp, tỉ lệ rác thải đem chôn lấp của các thành phố lớn như: Hà Nội, TP. HCM chiếm tới 80% – 90%. Thực tế trên đã dẫn đến tính cấp thiết cho việc xử lý nước thải rỉ rác để tránh tổn hại đến môi trường và sức khỏe con người.

Thành phần nước rỉ rác

              Nước rò rỉ tại bãi chôn lấp lâu năm đa phần chứa các hợp chất hữu cơ phức tạp và khó phân hủy sinh học. Đáng lưu ý là hàm lượng N cao khi thải ra môi trường sẽ gây độc cho thủy sinh và hiện tượng phú dưỡng hóa. Cụ thể, COD dao động từ 2.000 đến 20.000mg/l, tổng Nito dao động khoảng 200 – 2.000mg/l, với khoảng 90% tồn tại dưới dạng NH3 (trung bình 200mg/l). Ngoài ra, nước rỉ rác còn chứa nhiều chất hóa tan, kim loại nặng như Ca2+ (2.000 – 2.500mg/l), Zn2+ (0.84mg/l), Ni2+ (0.5mg/l), Cr3+ (0.12mg/l), Cu2+ (0.46mg/l), Pb2+(<0.13mg/l), Hg2+ (0.09mg/l) và một số chất hữu cơ độc hại (thuốc bảo vệ thực vật, PCBs,…)

Thành phần nước rỉ rác

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước rỉ rác

Sơ đồ công nghệ

Công nghệ xử lý nước rỉ rác

Thuyết minh công nghệ xử lý nước rỉ rác

BƯỚC 1: XỬ LÝ SƠ BỘ

Xử lý sơ bộ bao gồm hồ chứa nước rác tươi, máy tách rác & bể trôn vôi, bể điều hòa, bể lắng cặn vôi. Nước thải được thu gom làm thoáng sơ bộ, tách rác đồng thời ổn định nước thải đầu vào và khử kim loại trong nước rác.

XỬ LÝ SƠ BỘ

– Nước rác từ bãi chôn lấp được thu gom về hồ chứa nước rác. Tại hồ chứa nước rác có bố trí hệ thống sục khí dạng treo nhằm điều hòa lưu lượng và nồng độ nước rỉ rác. Bên cạnh đó thì hồ chưa nước rỉ rác còn có khả năng phân hủy sinh học

– Nước rỉ rác từ hồ chứa được bơm đến máy tách rác để loại bỏ rác có kích thước lớn hơn 2 mm và chảy vào bể trộn vôi có bố trí hệ thông máy khuấy vôi(hoặc hệ thống sục khí)

Điều hòa nước

– Bể trộn vôi A-02 được cấp vôi và sục khí gián đoạn để tránh lắng cặn vôi và làm tăng hiệu quả nâng pH. Bể có vai trò khử 1 số ion kim loại nặng trong nước rỉ rác và khử màu cho nước rỉ rác

– Nước thải sau bể trộn được tiếp tục được dẫn vào bể điều hòa(A-03). Tại bể điều hòa có bố trí hệ thống sục khí nhằm tăng khả năng hòa trộn, đồng thời giảm mùi phát sinh do quá trình yếm khí xảy ra. Nước thải từ bể điều hòa được bơm lên bể lắng vôi(A-04) để tách cặn vôi trước khi vào công đoạn tiếp theo.

– Lưu lượng nước thải được đo tự động, tín hiệu thu được sau đó sẽ được truyền vào hệ thống điều khiển PLC-SCADA để từ đó điều khiển lại bơm nước thải đễ vận hành đúng lưu lượng yêu cầu.

BƯỚC 2: XỬ LÝ NITƠ VÀ KHỬ CANXI

Tháp Stripping hai bậc.

+  Dùng để xử lý N-NH3 trong nước thải. Các thiết bị trong tháp hoạt động hoặc dừng tự động theo sự hoạt động của bơm cấp nước thải lên.

+  Bể khử Canxi + bể tiền xử lý hóa lý Dùng để xử lý lắng cặn Can xi trong nước rỉ rác.Bể khử caxi được bố trí hệ thống châm hóa chất như 1 bể tiền xử lý hóa lý nhằm tăng cường quá trình xử lý sinh học.

XỬ LÝ NITƠ VÀ KHỬ CANXI

 

Loại bỏ(N-NH3) bằng hệ  thống Stripping và khử Canxi + tiền xử lý hóa lý.

– Nước thải sau khi lắng vôi được dẫn vào hố bơm (A-05). Nước thải được tiếp tục bơm lên tháp Stripping(A-06) để loại bỏ N-NH3 từ >1000 mg/l xuống 10 mg/l. Tại đây nước thải được bổ sung thêm hóa chất là dung dịch NaOH để duy trì giá trị pH =10-11, cho quá trình xử lý tại tháp Stripping bằng bơm định lượng hóa chất. Quá trình châm NaOH trên đường ống bơm lên tháp Stripping được điều khiển tự động qua thiết bị đo pH được lắp trên đường ống.

– Nước thải trong bể sẽ được bơm tự động lên tháp Stripping theo mực nước đo được trong bể. các thiết bị tháp Stripping được hoạt động hoặc dừng tự động theo sự hoạt động của bơm cấp nước từ bể thu nước.

– Khí được cấp cho 2 tháp Stripping hoạt động theo nguyên tắc nối tiếp: Nước thải sau tháp Stripping 1 sẽ được thu vào hố bơm rồi được bơm tiếp lên tháp stripping 2 quá trình hoạt động như tháp Stripping 1 – sau khi qua tháp Stripping 2 nước thải sẽ được đưa qua bể xử lý Canxi(B-01) nhằm loại bỏ ion Ca2+ trước khí đi vào giải đoạn xử lý sinh học. Tại đây nước thải được trộn với hoá chất trên đường ống phần Ca2+ kết tủa sẽ lắng tại ngăn lắng, nước sẽ tràn theo máng thu sang bể xử lý sinh học.

– Trên đường ống dẫn nước thải từ bể Stripping 2 sang bể B-01 có bố trị thêm hệ thống châm hóa chất (FeCl3, H2SO4, polymer). Lúc này bể B-01 đóng vai tròn là bể tiền xử lý hóa lý(keo tụ – tạo bông- lắng) nhằm tăng điều kiện ổn định và tăng hiệu suất xử lý cho hệ thống xử lý sinh học MBBR.

– Nước rỉ rác sau quá trình tiền xử lý hóa lý có giá trị pH thấp nên đường ống dẫn sang bể sinh học selector (B-02) có châm dung dịch NaOH để nâng pH = 7-7,5 là điệu kiện thuận lợi cho xử lý sinh học hiếu khí.

BƯỚC 4: XỬ LÝ SINH HỌC

 

Bể phản ứng sinh học sẽ bao gồm Seletor + MBBR dùng oxy hóa COD, BOD đồng thời với quá trình nitrification và denitrification.

Bể được lắp đặt hệ thống phân phối khí dưới đáy bể để dung cấp khí dạng bọt mịn. Khí được cấp gián đoạn thông qua van điều khiển. Ưu điễm nổi bật của công nghệ MBBR là toàn bộ quá trình xử lý sinh học chỉ diễn ra trong 1 bể, không cần sử dụng bể lắng và chu kỳ xử lý ngắn 4h/1 mẻ.

XỬ LÝ SINH HỌC (CÔNG NGHỆ MBBR)

 

+  Nước thải từ bể khử Canxi được dẫn sang ngăn Selector(B-02) rồi chảy sang bể MBBR (b-03). Ngăn đầu bể Selector có nhiệm vụ tiếp nhận và hòa trộn nguồn nước thải đưa vào hệ thống cùng lượng hồi bùn và hồi lưu lắp đặt trong bể MBBR, đảm bảo điều kiện tối ưu nhất cho quá trình xử lý ở bể MBBR. Lưu lượng nước thải sẽ được tính toán thông qua lập trình căn cứ và thể tính rút nước trong bể MBBR và thời gian hoạt động của mỗi chu kỳ xử lý.

+  Chu trình xử lý tại bể MBBR được mô tả như sau + Giờ 1-2h đầu: Fill and Aeration + Giờ thứ 3: setting + Giờ thứ 4: decanting.

+  Ở đây các chất ô nhiễm trong nước thải được xử lý bởi các tác nhân là vsv (bùn hoạt tính) và được cấp khí từ máy thổi khí thông qua hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. Quá trình cấp khí diễn ra trong thời gian đầu của chu kỳ nhằm cung cấp đủ lượng Oxy cần thiết cho quá trình cũng như khuấy trộn tăng khả năng tiếp xúc giữa vsv với chất ô nhiễm.

BƯỚC 5: XỬ LÝ HÓA LÝ

Bể xử lý hóa lý Sử dụng các chất keo tụ để xử lý các chất lơ lửng trong nước rỉ rác và xử lý 1 phần độ màu.

XỬ LÝ HÓA LÝ

Nước thải sau khi xử lý sinh học sẽ được bơm sang bể xử lý hóa lý B-05 để loại bỏ các căn lơ lửng trong nước rỉ rác và 1 phần tử màu. Lưu lượng nước thải bơm lên bể xử lý hóa lý được điều khiển tự động nhờ thiết bị đo lưu lượng lắp trên đường ống bể xử lý hóa lý gồm 3 ngăn đóng vai trò là cụm thiết bị keo tụ + tao bong + lắng.

Tại ngăn đầu của bể xử lý hóa lý đóng vai trò là bể tạo bong, dung dịch phèn FeCl3 và H2SO4 được châm vào ngăn này. Ngăn tạo bông được bổ sung polymer nhằm liên kết các bông cặn lại với nhau tạo thành bông cặn có kích thước to hơn và dễ lắng hơn trước khi chảy sang ngăn thứ 3 là ngăn lắng. Quá trình keo tụ, tạo bông với phèn Fe2+ diễn ra ở pH=3-3,5.

BƯỚC 6: OXY HÓA FENTON 2 BẬC

Bể oxy hóa fenton hai cấp liên tiếp sử dụng các chất oxy hóa mạnh để oxy hóa các chất mang màu và chất ô nhiễm khó phân hủy, sử dụng 2 cấp liên tiếp nhằm làm tăng hiệu suất của quá trình oxy hóa.

OXY HÓA FENTON 2 BẬC

Sau quá trình xử lý hóa lý nước thải sẽ được dẫn sang cụm xử lý fenton 2 bậc (C-01–> C-02–>C-04–>C-05–>C-03) để tiếp tục xử lý màu và các chất không có khả ngăn phân hủy sinh học trong nước rỉ rác. Tại cụm oxy hóa fenton 2 bậc hóa chất Fe2+, H2O2 và H2SO4 được châm vào các ngăn C-01(fenton bậc 1) và C-04 (fenton bậc 2)

+  Hệ tác nhân fenton là 1 hỗn hợp gồm các ion Fe2+ và H2O2 chúng tác dụng với nhau tạo thành các gốc tự do hydroxyl * OH, còn ion Fe2+ bị oxy hóa thành Fe3+

+  Chính các gốc *OH sinh ra trong quá trình phản ứng sẽ phản ứng với các gốc hữu cơ mang màu theo phản ứng *OH + RH –> R* + H2O

+  Các gốc hữu cơ sau quá trình phản ứng sẽ trở nên linh động và dễ dàng tạo thành các phản ừng cắt thành các mạch ngắn, mà sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O

+  Phản ứng fenton đối với nước rỉ rác diễn ra mạnh ở giá trị pH thích hợp. Sau quá trình phản ừng fenton 2 bậc, dung dịch NaOH được châm vào bể C-03 nhằm nâng pH =7-8 để khữ Fe và hàm lượng H2O2 dư

Quá trình keo tụ

Quá trình sau khi phản ứng nước được bơm lên thiết bị lắng gồm 3 ngăn C-06. Tại đây hóa chất polymer được châm vào ngăn 1 nhằm liên kết tạo thành các bông cặn có kích thước lớn và NaOCl sẽ được châm vào ngăn 2 để tăng cường quá trình oxy hóa các chất ô nhiễm. Sau đó bùn lắng xuống đáy tại ngăn lắng, nước trong chảy qua máng tràn vào bể lọc C-08.

BƯỚC 7: KHỬ TRÙNG NƯỚC

Bể lọc khử trùng Xử lý các thành phần cặn lơ lửng trong nước rác bằng hệ thống bể lọc cát, sử dụng hóa chất NAClO để khử trùng nước thải.

KHỬ TRÙNG NƯỚC

+  Bể lọc C-08 với lớp vật liệu lọc là cát thạch anh có chức năng loại bỏ các cặn còn lại sau bể lắng thứ cấp

+  Nước rác được dẫn sang bể khử trùng C-07, và tại ngăn đầu tiên chất khử trùng được cấp bởi bơm định lượng, rồi sau 1 thời gian phản ứng trong bể khử trùng nước thải đạt theo tiêu chuẩn yêu cầu và chảy vào hồ sinh thái.

BƯỚC 8: XỬ LÝ BÙN

Hệ thống xử lý bùn dư từ công đoạn xử lý được bơm đến bể chứa và nén bùn. Bùn từ bể chứa sẽ được hút thu gom và chuyển vào các ô chôn rác.

XỬ LÝ BÙN

– Bùn lắng từ các bể A-04, B-01, B-04 và bùn sinh học dư từ bể B-03 được xả về bể nén bùn B-04, tại bể nén bùn lắp đạt hệ thống phân phối khí đễ cấp khí trong quá trình phân hủy bùn(bùn sinh học). Trong bể phân hủy bùn duy trì bùn ở trạng thái thiếu khí để làm tăng quá trình phân hủy VSV và tránh các mùi hôi thối sinh ra nếu để bùn ở trạng thái yếm khí.

– Bùn từ quá trình xử lý hóa lý, bùn sinh học được tự động thu gom về bể chứa bùn. Bùn từ bể chứa sẽ được xe bồn hút thu gom và vận chuyển vào các ô chôn rác của bãi rác.

Nơi bán hóa chất xử lý nước thải uy tín

Với lợi thế của đơn vị có bề dày nhiều năm nghiên cứu, hợp tác, nhập khẩu, phân phối các loại hóa phẩm chất lượng tốt – an toàn với môi trường và người sử dụng, THE ONE CLEANTECH muốn tạo đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng thông qua lĩnh vực xử lý nước thải. Trên cơ sở ấy, chúng tôi sẽ cung cấp những sản phẩm công nghệ hiện đại và hỗ trợ chuyên môn cần thiết để việc xử lý nước thải của các cá nhân và tổ chức trở nên hiệu quả hơn. Những năm vừa qua, chúng tôi đã kết nối với những thương hiệu hàng đầu không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới để có thể mang lại những loại hóa chất, vật tư công nghệ tốt nhất đến khách hàng có nhu cầu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ VPGD: Tòa D5A đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Showroom 1: Số 86, Dương Đình Nghệ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Showroom 2: Số 35 Đường N8, Khu dân cư Jamona City – Đường Đào Trí, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
  • Email: info@theonecleantech.com.vn/ import.export@theonecleantech.com.vn
  • Hotline: 0865.000.696

Trả lời

1
Bạn cần hỗ trợ?